Checklista stödsamtal kris 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en handlingsplan som omfattar det medmänskliga omhändertagandet genom vilken företaget kan hantera de mänskliga reaktioner som uppstår hos människan när vi drabbas av en traumatisk kris.

Under en kris förändras människan tankemässigt, beteendemässigt, fysiskt och känslomässigt. För varje krisledning är kunskap om mänskliga reaktioner vid en kris och de sätt genom vilka reaktionerna kan bearbetas och lindras, av stort värde.

Specifikation

  • Checklista stödsamtal kris 2024
  • 3238
  • 1,24
  • 6
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider