Checklista skapa intern krisstödsorganisation 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utarbeta en krisstödsorganisation på ditt företag. En sådan organisation ingår som en del av krisorganisationen på ett företag. Den utgör också en väsentlig del av ett företags förändrings- och utvecklingsarbete. En krisstödsorganisation genomförs i projektform. På så sätt kan planering, genomförande och uppföljning styras på ett effektivt sätt.

En väl utvecklad krisstödsorganisation består av medlemmar från hela verksamheten. Det är berörda chefer i verksamheten som måsta fatta beslut om att involvera deltagare som ska ingå i den interna krisstödsorganisationen. Detta betyder att samtliga verksamhetsdelar i organisationen kommer att delta i projektet.

Specifikation

  • Checklista skapa intern krisstödsorganisation 2024
  • 3213
  • 1,24
  • 7
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider