Checklista samtycke till behandling av personuppgifter 2024

Denna mall från DokuMera är till för dig som ska inhämta samtycke till behandling av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

En förutsättning för att du ska få behandla personuppgifter är att du har en rättslig grund för behandlingen. Den registrerades samtycke är ett exempel på vad som kan utgöra rättslig grund.

Med samtycke avses varje slag av frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.

Det räcker dock inte med att den registrerade samtycker till behandlingen. Du behöver även se över hur du inhämtar samtycke och hur din begäran härom utformas. I den här checklistan kan du läsa mer om vad du behöver tänka på när du avser att behandla personuppgifter med samtycke som rättslig grund.

Specifikation

  • Checklista samtycke till behandling av personuppgifter 2024
  • 4762
  • 1,19
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider