Checklista sammanhållen journalföring 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att genomföra en sammanhållen journalföring enligt patientdatalagen.

Varje vårdgivare är skyldig att föra patientjournal. Under vissa förutsättningar har vårdgivare rätt att ta del av varandras journaluppgifter elektroniskt. Det kallas för sammanhållen journalföring och regleras i patientdatalagen.

Som vårdgivare behöver många aspekter tas i beaktande vid sammanhållen journalföring. Det är viktigt att känna till på hurdant sätt en vårdgivare får göra journaluppgifter tillgängliga för andra vårdgivare, men det är också viktigt att upprätthålla en god säkerhet när andra vårdgivare ska ta del av de journaluppgifter du för. Tänk på att det inte är fråga om att föra anteckningar i en annan vårdgivares journalhandlingar, utan enbart en möjlighet att ta del av andra vårdgivares journalhandlingar.

I den här checklistan kan du läsa mer om vad du behöver tänka på vid sammanhållen journalföring. Tänk på att det kan finnas andra aspekter att beakta än dem som framgår av checklistan.

Specifikation

  • Checklista sammanhållen journalföring 2024
  • 4804
  • 1,19
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider