Checklista revisorssamarbete 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att på ett strukturerat sätt gå igenom hur samarbetet med revisorn fungerar i ett aktiebolag.

Revisorns arbete i företaget är ofta omfattande och revisorn måste ges en stor inblick i företagets verksamhet. Det är viktigt att tillsammans utveckla effektiva rutiner för det löpande arbetet och att arbetet följs upp och kontrolleras på ett bra sätt. Genom att redan från början komma överens med revisorn om hur arbetet ska genomföras minimeras risken för komplikationer. På så sätt effektiviseras båda parternas arbete och därigenom minskas även kostnaderna.

Checklistan är strukturerad på ett sätt som enkelt låter dig gå igenom och bocka av de åtgärder som genomförs för att underlätta samarbetet mellan redovisningsansvarig och företagets revisor.

Specifikation

  • Checklista revisorssamarbete 2024
  • 723
  • 1,29
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider