Checklista överpröva upphandlingsbeslut 2024

Denna checklista från DokuMera hjälper dig genom processen att överklaga en myndighets beslut om upphandling.

Det förekommer att en myndighet gör fel i samband med genomförandet av en offentlig upphandling, vilket kan leda till skada för de leverantörer som deltagit. En leverantör som anser sig ha lidit skada på grund av en upphandling har möjlighet att ansöka om överprövning av myndighetens beslut. Domstolarna ger i ganska många fall den klagande leverantören rätt. Det innebär att fel är relativt vanligt förekommande i upphandlingsprocessen. Tidsfristerna för att väcka talan är korta, och det är därför viktigt att som leverantör känna till vilka regler som gäller för att kunna agera i tid.

I den här checklistan kan du läsa mer om vad du behöver tänka på när du avser att ansöka om överprövning. Du kan också läsa mer om vad du behöver tänka på när du avser att kräva skadestånd av den upphandlande myndigheten.

Specifikation

  • Checklista överpröva upphandlingsbeslut 2024
  • 4800
  • 1,18
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider