Checklista offertjuridik 2024

Denna mall från DokuMera är en checklista som hjälper dig att upprätta en offert.

När en offert ska utformas är det viktigt att tänka över vissa juridiska frågor, exempelvis att offerten är ett juridiskt dokument som utgör underlag för beslut, till skillnad mot fakturan som endast utgör betalningsunderlag.

Vad som därutöver gäller i det enskilda fallet beror på de specifika förhållandena i varje situation. Checklistan är tänkt att användas vid offert från en näringsidkare till en annan näringsidkare men den tar även upp vissa frågor att tänka på om offerten riktas till konsumenter (dvs. privatpersoner) liksom om den riktas till flera parter.

Specifikation

  • Checklista offertjuridik 2024
  • 4235
  • 1,25
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider