Checklista motivationsarbete 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef i arbetet med att säkerställa att medarbetarna är motiverade. Bland annat ges en genomgång av de faktorer som generellt sett är av störst betydelse för motivationen på en arbetsplats.

Motivation är grunden för alla former av arbete. Den amerikanska motivationsexperten Saul W. Gellerman beskriver motivation som "skillnaden mellan att göra minsta möjliga man kan komma undan med och att göra allt man förmår". Det är din uppgift som chef att vägleda och inspirera dina medarbetare; att skapa de rätta förutsättningarna för att de ska kunna göra sitt bästa.

Specifikation

  • Checklista motivationsarbete 2024
  • 1478
  • 1,26
  • 7
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider