Checklista miljöutredning 2024

Denna checklista från DokuMera hjälper dig att kartlägga och analysera hur företagets miljöpåverkan ser ut.

I detta dokument utvecklas och fördjupas miljömålen som finns i företagets miljöpolicy. Med hjälp av dokumentet genomför du en miljöutredning. Utred frågorna i checklistan och skriv ned resultatet i ett eget dokument.

Miljöutredningen ligger till grund för den miljöhandlingsplan och miljöredovisning som företaget behöver upprätta. Se därför till att göra en omfattande miljöutredning för att underlätta det fortsatta arbetet.

Specifikation

  • Checklista miljöutredning 2024
  • 4399
  • 1,27
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider