Checklista mässdeltagande 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig genom arbetet med att planera, genomföra och följa upp ett mässdeltande.

Mässdeltande kräver noggranna förberedelser och ett stort engagemang men kan samtidigt vara ett bra sätt att nå sin målgrupp. Det är viktigt att företaget ställt upp mål över vad man vill uppnå, att planeringen och genomförandet sköts på ett bra sätt samt att mässdeltandet samverkar med andra marknadsförings- och säljaktiviteter. Punkter som tas upp i denna checklista är bl.a. utarbetning av en mässplan samt mål för mässdeltandet.

Specifikation

  • Checklista mässdeltagande 2024
  • 622
  • 1,31
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider