Checklista lönsam säkerhetsinvestering 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en kalkyl som visar när en säkerhetsinvestering är lönsam för ditt företag. En sådan beräkning kallas ROSI, Return on Security Investment. Med ROSI menas företagets lönsamhet vid en tänkt säkerhetsinvestering.

Fördelar med att använda detta verktyg är att det ger en större trovärdighet till informationssäkerhetsarbetet. Säkerhet stödjer verksamhetens behov genom lönsamhetsberäkningar. Informationssäkerhet talar samma ekonomiska språk som resten av företaget.

Specifikation

  • Checklista lönsam säkerhetsinvestering 2024
  • 3237
  • 1,24
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider