Checklista likvidations upphörande privat AB 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att planera och genomföra ett upphörande av en pågående likvidation av ett privat aktiebolag.

Bolagsstämman kan bara i vissa fall besluta om att likvidationen ska upphöra och att verksamheten ska återupptas. Ett beslut om att likvidationen ska upphöra är möjligt vid

- frivillig likvidation, - när rätten har beslutat om likvidation på grund av kapitalbrist, - när aktiebolagets konkurs avslutats med överskott eller lagts ned eller - om egendom i konkursboet återställs efter ackord.

En förutsättning för att likvidationen ska upphöra är att bolagets egna kapital uppgår till minst hela det registrerade aktiekapitalet.

Checklistan som DokuMera har utarbetat innehåller tydligt strukturerade steg för vad som behöver göras för att åstadkomma ett utträde ur likvidationen samt anvisningar för hur lagens bestämmelser ska följas.

Specifikation

  • Checklista likvidations upphörande privat AB 2024
  • 1352
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider