Checklista lättläst meddelandeform VD styrelsen 2024

Denna checklista från DokuMera hjälper styrelsen i ett aktiebolag genom arbetet med att sätta upp riktlinjer för en lättläst meddelandeform från vd till styrelsen som komplement till övrig rapportering till styrelsen.

Företagets vd har en skyldighet att sköta den löpande förvaltningen efter styrelsens instruktioner och riktlinjer. Detta innebär vanligtvis att även hålla styrelsen informerad och uppdaterad om vad som sker i den löpande förvaltningen. Att användas sig av enkla meddelanden från vd:n är ofta ett bra komplement till mer formella rapporter som dessutom inte lämnas lika frekvent.

Detta dokument består av en checklista för hur lättlästa meddelanden från vd:n till styrelsen kan upprättas. Checklistan som behandlar punkter såsom periodicitet, format, distributionslista, sändlista, namn m.m.

Specifikation

  • Checklista lättläst meddelandeform VD styrelsen 2024
  • 721
  • 1,25
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider