Checklista krisstöd upp till ett år 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att planera det mänskliga omhändertagandet i upp till ett år efter det att en traumatisk incident har inträffat på ditt företag. Den visar vilka uppgifter som företagets krisstödsorganisation ska hantera och de stödinsatser och krisinterventionstekniker som kan behöva sättas in för de drabbade medarbetarna.

Insatserna bör genomföras samma dag som krisen inträffat. Dessutom bör uppföljningsinsatser genomföras efter en vecka, efter en månad, efter tre månader, efter sex månader samt efter ett år.

Specifikation

  • Checklista krisstöd upp till ett år 2024
  • 3203
  • 1,24
  • 5
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider