Checklista krisledningsövning säkerhet 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en krisledningsövning. Den är en praktisk krisövning som genomförs med krisledningen i ett företag.

Utmärkande för en krisledningsövning är att övningen genomförs under så realistiska former som möjligt så att övningen kan efterlikna en verklig kris. På så sätt kan företaget testa sin krisberedskap. En sådan övning ger också utrymme att se vilka förbättringsområden som kan finnas i företagets krisledning och krishantering.

Specifikation

  • Checklista krisledningsövning säkerhet 2024
  • 3235
  • 1,24
  • 8
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider