Checklista korrigerande åtgärder produktsäkerhet 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig genom arbetet med förberedelse inför och genomförande av korrigerande åtgärder avseende produktsäkerhet.

Om företaget har drabbats av ett problem med produktsäkerheten avseende en eller flera produkter är det viktigt att visa att detta tas på största allvar samt att rätt åtgärder vidtas.

Denna checklista låter dig förbereda företaget inför att en sådan händelse inträffar, vilket är det bästa tillvägagångssättet. Helst ska även en policy antas på området. När ett problem väl har uppstått fungerar checklistan som ett stöd som hjälper dig att bocka av vidtagna åtgärder. Den säkerställer därmed att du systematiskt går igenom nödvändiga steg för att åtgärda problemet.

Specifikation

  • Checklista korrigerande åtgärder produktsäkerhet 2024
  • 2038
  • 1,25
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider