Checklista kontinuitetsplan säkerhet 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att förbereda en kontinuitetsplan för ditt företag.

Företagets kontinuitetsplan ska omfatta planer, instruktioner och rutiner som beskriver det sätt som företaget ska agera om affärsverksamheten drabbas av en allvarlig händelse, som kan påverka företagets förmåga att bedriva affärsverksamheten. I checklista tas bl.a. följande punkter upp: klargör syftet och ge planen ett namn, definiera kris/katastrof för ditt företag, skapa rutiner för sammankallning av krisledningen.

Specifikation

  • Checklista kontinuitetsplan säkerhet 2024
  • 3225
  • 1,24
  • 5
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider