Checklista kamerabevakning och personuppgiftsbehandling 2024

Denna checklista från DokuMera beskriver vad du behöver tänka på gällande personuppgiftsbehandling vid kamerabevakning.

Många som avser att kamerabevaka kommer att behöva förhålla sig till såväl dataskyddsförordningen som kamerabevakningslagen. Dataskyddsförordningen kommer att innehålla de regler som gäller beträffande personuppgiftsbehandling medan kamerabevakningslagen endast kommer att innehålla de bestämmelser som särskilt behövs för kamerabevakning. Den här checklistan handlar om personuppgiftsbehandling och tar därför sin utgångspunkt i dataskyddsförordningens och inte kamerabevakningslagens regler.

Ta del av checklistan så att du kan läsa mer om vad du behöver tänka på gällande personuppgiftsbehandling vid kamerabevakning. Flera av punkterna i checklistan behandlas mer utförligt i andra mallar och tjänar därför endast som utgångspunkt för bedömningen. Ta del av DokuMeras övriga mallar om kamerabevakning så att du inte missar något krav.

Specifikation

  • Checklista kamerabevakning och personuppgiftsbehandling 2024
  • 4809
  • 1,19
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider