Checklista IT-säkerhet enligt dataskyddsförordningen 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att se över ditt IT-säkerhetsarbete enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Du kommer bland annat att behöva efterleva principerna om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard samt vidta lämpliga skyddsåtgärder.

Principen om inbyggd dataskydd innebär att du behöver ta hänsyn till den registrerades integritet och säkerställandet av dennes fri- och rättigheter redan på det inledande stadiet när nya tjänster, program, webbservrar, applikationer, system, databaser eller dylikt utvecklas.

Principen om dataskydd som standard innebär att du ska utforma dina system på ett sådant sätt att inställningarna från början är utformade med den registrerades integritet som utgångspunkt. Det innebär exempelvis att den registrerade själv bör ges möjlighet att fylla i sina personuppgifter och att du inte ska samla in fler uppgifter än vad som faktiskt behövs.

Checklistan behandlar endast de juridiska aspekter som aktualiseras med anledning av dataskyddsförordningens ikraftträdande. Beroende på bransch, system och övriga omständigheter kan emellertid även övriga IT-säkerhetsrelaterade frågor av olika slag aktualiseras.

Specifikation

  • Checklista IT-säkerhet enligt dataskyddsförordningen 2024
  • 4764
  • 1,19
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider