Checklista - Juridik och marknadsföring 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att förstå vilka regler du behöver följa när du marknadsför dina produkter eller tjänster.

Den som marknadsför sina produkter måste säkerställa att marknadsföringen överensstämmer med gällande lagar och regler. Marknadsföring måste bland annat följa god marknadsföringssed.

I den här checklistan kan du läsa om de viktigaste reglerna om marknadsföring som du behöver känna till. De flesta regler finns i marknadsföringslagen, men det finns en stor mängd andra regler som också kan vara viktiga att känna till.

Genom att ta del av innehållet i den här checklistan ökar du sannolikheten att följa de marknadsföringsrättsliga regler som finns.

Specifikation

  • Checklista - Juridik och marknadsföring 2024
  • 5015
  • 1,16
  • 9
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider