Checklista jämställdhetsarbete 2024

Denna mall från DokuMera är en checklista som hjälper dig att på ett strukturerat sätt ta dig an arbetet med jämställdhet mellan män och kvinnor i företaget.

En jämställdhetsplan hjälper företaget att planera och genomföra jämställdhetsarbetet på en arbetsplats. Företag som har 25 anställda eller fler vid ingången av kalenderåret ska skriftligen dokumentera sitt jämställdhetsarbete. Företag med färre än 25 anställda vid ingången av kalenderåret är skyldiga att bedriva samma jämställdhetsarbete som de företag som har 25 anställda eller fler. Däremot behöver arbetet inte skriftligen dokumenteras.

Företag som är skyldiga att ha en plan men saknar en kan av Diskrimineringsombudsmannen föreläggas att vid vite fullgöra sin skyldighet.

Specifikation

  • Checklista jämställdhetsarbete 2024
  • 712
  • 1,32
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider