Checklista informationssäkerhetspolicy 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en informationssäkerhetspolicy som formaliserar hur ditt företag organiserar, implementerar och upprätthåller informationssäkerhetsarbetet.

Informationssäkerhet omfattar hela infrastrukturen inom ett företag. Den omfattar företagets processer, system, tjänster och teknologi. Den omfattar även företagets viktigaste tillgång, dess medarbetare. Informationssäkerhetspolicyn utgör ett viktigt instrument för ledningen, genom att den i policyn kan uttala ledningens engagemang för informationssäkerheten. Genom informationssäkerhetspolicyn kan ledningen påvisa inriktning och besluta om vilka principer som ska gälla för informationssäkerheten i företaget.

Denna mall består av en checklista med punkter som bör behandlas när en informationssäkerhetspolicy ska upprättas. Checklistan behandlar bland annat viktiga punkter såsom att definiera ansvar och roller inom säkerhetsorganisationen, kommunicera ut informationssäkerhetspolicyn till samtliga medarbetare och definiera företagets behov av övergripande skyddsåtgärder genom hantering av företagets incidenter.

Specifikation

  • Checklista informationssäkerhetspolicy 2024
  • 3222
  • 1,24
  • 5
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider