Checklista inför en anställnings upphörande 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef med vad som behöver ordnas när en anställning upphör.

Oavsett varför en anställning upphör finns det praktiska saker som måste ordnas innan den anställde slutar. För det första bör det finnas tydliga rutiner kring själva uppsägningen. Sedan ska nycklar och eventuella passerkort lämnas tillbaka, kunskapsöverföring ska ske och avslutsintervju hållas osv.

Du kan använda checklistan som den är eller ändra så att den passar ditt företags rutiner.

Specifikation

  • Checklista inför en anställnings upphörande 2024
  • 4545
  • 1,23
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider