Checklista inför ansökan om konkurs efter betalningsuppmaning jml 2 kap 9 _ konkurslagen 2024

Denna mall från DokuMera vägleder dig i processen att upprätta en ansökan om konkurs efter en betalningsuppmaning.

Enligt 2 kap. 9 § konkurslagen ska en gäldenär, som är eller senare än ett år före konkursansökningen har varit bokföringsskyldig enligt bokföringslagen, anses insolvent, om

1. gäldenären har uppmanats av en borgenär att betala en klar och förfallen skuld men underlåtit att göra detta inom en vecka och

2. borgenären begär gäldenären i konkurs inom tre veckor därefter och skulden då ännu inte är betald.

Checklistan som DokuMera har utarbetat vägleder dig genom upprättandet av en sådan konkursansökan som åsyftas i 2 kap. 9 § konkurslagen.

Specifikation

  • Checklista inför ansökan om konkurs efter betalningsuppmaning jml 2 kap 9 _ konkurslagen 2024
  • 4168
  • 1,31
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider