Checklista hantera uppkommen stress 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef att hantera olika problem och situationer som uppkommer på grund av stress bland medarbetare, där orsaken till den skadliga stressen ligger i arbetssituationen.

När det råder balans mellan de krav som ställs och vår förmåga att hantera dessa, kan stress upplevas som en positiv utmaning och förbättra ens prestationer. Negativ stress framkallas när kraven är för höga för individens förmåga eller när kraven är för låga och denne inte får använda eller utvecklas efter sin förmåga. En hög stressnivå under lång tid kan medföra förslitning av bl.a. hjärt- och kärlsystemet och öka risken för sjukdomar som t.ex. högt blodtryck, hjärnblödning och hjärtinfarkt.

Denna mall består av en checklista över punkter som bör behandlas för att hantera uppkommen stress bland företagets medarbetare. I checklistan tas bl.a. följande punkter upp: ringa in varningssignaler hos medarbetarna, reducera stressorer i arbetet, upprätta handlingsplan m.m.

Specifikation

  • Checklista hantera uppkommen stress 2024
  • 2119
  • 1,25
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider