Checklista fusionsplan kombination 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en fusionsplan vid fusion genom kombination.

Kombination är en fusion där två eller flera bolag kombineras i ett nytt, övertagande bolag. För att genomföra kombinationen ska styrelserna i de överlåtande bolagen bl.a. upprätta en fusionsplan och få den registrerad hos Bolagsverket (BV). Fusionsplanen ska vara daterad och underskriven av minst hälften av styrelseledamöterna i samtliga bolag.

Vid kombination utgör fusionsplanen stiftelseurkund för det nybildade bolaget och ska därför bland annat innehålla förslag till bolagsordning, styrelse och revisor. Med hjälp av denna checklista kan du enkelt se efter om fusionsplanen innehåller all den information som aktiebolagslagen kräver, så som beskrivning av fusionsvederlag, angivande av tidpunkt för överlåtande bolags upplösning och bolagsordning för övertagande bolag.

Specifikation

  • Checklista fusionsplan kombination 2024
  • 1277
  • 1,26
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider