Checklista fusionsplan helägt DB 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en fusionsplan för aktiebolag vid fusion genom absorption av helägt dotterbolag.

Absorption av helägt dotterbolag är den vanligaste formen av fusion, där ett moderbolag övertar ett dotterbolags alla tillgångar och skulder. En fusion genomförs efter beslut av styrelserna i moderbolag och dotterbolag och dessa ska gemensamt upprätta och underteckna en fusionsplan. Fusionsplanen ska granskas av bolagens revisorer och sedan ska moderbolaget ansöka till Bolagsverket om tillstånd att verkställa fusionsplanen.

Denna checklista hjälper dig i arbetet med att upprätta en fusionsplan som uppfyller alla lagstadgade krav.

Specifikation

  • Checklista fusionsplan helägt DB 2024
  • 1276
  • 1,24
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider