Checklista fusion kombination 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att planera och genomföra en fusion genom kombination.

Kombination är en fusion där två eller flera bolag kombineras i ett nytt, övertagande bolag. För att genomföra kombinationen ska styrelserna i de överlåtande bolagen bl.a. upprätta en fusionsplan och få den registrerad hos Bolagsverket (BV). Fusionsplanen ska vara daterad och underskriven av minst hälften av styrelseledamöterna i samtliga bolag.

Denna checklista från DokuMera hjälper dig att planera och genomföra en fusion genom kombination. Med hjälp av checklistan är fusionsprocessen enkel att överblicka utan att något delmoment förbises.

Specifikation

  • Checklista fusion kombination 2024
  • 1274
  • 1,26
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider