Checklista franchiseavtal 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett franchiseavtal mellan företaget, kallat franchisegivaren, och en franchisetagare.

Ett franchiseavtal upprättas när det redan finns en färdig organisation och ett färdigt koncept utformat av en franchisegivare. Franchisetagaren har samma utformning på sitt företag, så att kunderna upplever det som ett och samma företag. Franchisetagaren betalar normalt en startavgift och en löpande serviceavgift till franchisegivaren för rätten att använda franchisegivarens namn, men även för att få hjälp med exempelvis inköp och marknadsföring m.m. I franchiseavtalet beskrivs de allra mest centrala rättigheterna och skyldigheterna mellan parterna.

Denna checklista hjälper dig med viktiga punkter att ta upp i avtalet, bl.a. informationslämnande före avtalets tecknande, gemensamma förpliktelser, förhållande gentemot tredje man, hur know-how ska överföras etc.

Specifikation

  • Checklista franchiseavtal 2024
  • 953
  • 1,27
  • 7
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider