Checklista företagsförvärv 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som köpare genom arbetet med ett företagsförvärv.

Företagsförvärv kan ske på två sätt: inkråmsaffär (rörelsen = materiella och immateriella rättigheter köps) eller köp av aktier i företaget. Vid en företagsöverlåtelse är det mycket att tänka på och denna checklista hjälper dig genom arbetet. Punkter som är viktiga att tänka på och som behandlas i checklistan är bl.a. att göra en företagsanalys och preliminär värderingsmodell samt att tänka över vilka skattekonsekvenser förvärvet får.

Specifikation

  • Checklista företagsförvärv 2024
  • 2075
  • 1,26
  • 5
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider