Checklista förebygga oegentligheter 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att förstå de grundläggande mekanismer som kan medföra att en person genomför ett ekonomiskt brott. Genom kunskap kan handlingsplaner upprättas för att reducera risken för att interna och externa bedrägerier inträffar i ditt företag.

De främsta mekanismerna är att det först och främst måste finnas privata ekonomiska problem. En person som begår ett brott måste ha möjlighet och kunskap om hur ett brott kan genomföras. Slutligen måste handlingen kunna rättfärdigas, inför sig själv, gentemot den som brottet genomförs mot samt även gentemot den egna familjen.

Specifikation

  • Checklista förebygga oegentligheter 2024
  • 3242
  • 1,24
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider