Checklista för turordningslista 2024

Denna checklista från DokuMera hjälper dig att upprätta en turordningslista vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Arbetsbrist kan föreligga på grund av ekonomiska, organisatoriska eller tekniska skäl. Vart och ett av företagets driftsenheter ska upprätta en turordningslista som specificerar i vilken ordning som arbetstagare kan sägas upp.

I företag med högst tio arbetstagare kan arbetsgivaren undanta högst två personer som denne anser måste vara kvar. I övrigt gäller sist in först ut-regeln för de anställda som har tillsvidareanställning. Viktigt att observera är bl.a. att det är den sammanlagda anställningstiden inom företaget eller koncernen som gäller.

Om arbetsgivaren gör ett misstag vad gäller turordningen kan detta medföra skadeståndsskyldighet och en utökad arbetsbörda. Genom att använda denna checklista undviker du att detta sker.

Specifikation

  • Checklista för turordningslista 2024
  • 4263
  • 1,25
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider