Checklista för chefers arbetsmiljö 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att se över arbetsmiljön för chefer på arbetsplatsen.

De flesta checklistor och övriga dokument om arbetsmiljö handlar om arbetstagarnas arbetsmiljö, men det är viktigt att komma ihåg att även chefer ska ha en god arbetsmiljö. Med hjälp av den här checklistan kan du granska hur god arbetsmiljön är för cheferna på din arbetsplats.

Arbetsmiljölagen kräver att arbetsgivaren ska förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, ofta i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Kraven gäller för alla, det vill säga oavsett om man är anställd som chef eller medarbetare. Arbetsmiljöverket har utarbetat föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö som tydliggör skyldigheterna. Innehållet i denna checklista härrör från de föreskrifterna.

Det är viktigt att du åtgärdar de brister som du identifierar genom att besvara frågorna nedan. DokuMera har många dokument om arbetsmiljö, såsom checklistor, riskbedömningar, handlingsplaner och åtgärdsplaner. Med hjälp av dessa dokument kan du enklare uppfylla ditt arbetsmiljöansvar som arbetsgivare.

Specifikation

  • Checklista för chefers arbetsmiljö 2024
  • 5399
  • 1,13
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider