Checklista för avskedande_ utan kollektivavtal 2024

Denna checklista från DokuMera hjälper dig på ett strukturerat sätt genom de olika arbetsmomenten vid ett avskedande, i ett bolag utan kollektivavtalsanslutning.

Arbetsgivare får bara avskeda någon som grovt åsidosatt sina skyldigheter, t.ex. genom stöld, illojalitet eller våld. Vid avsked upphör anställningen omedelbart utan uppsägningstid. Avskedandet ska vara skriftligt och lämnas till den anställde personligen minst en vecka innan. Uppsägningsbeskedet ska innehålla uppsägningsgrund (avskedande) och fullföljdshänvisning (inom vilken tid det går att klaga). Regler angående avsked finns i lagen om anställningsskydd (LAS).

Specifikation

  • Checklista för avskedande_ utan kollektivavtal 2024
  • 938
  • 1,31
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider