Checklista ensamarbete 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som arbetsgivare att följa de regler som finns gällande ensamarbete på arbetsplatsen.

Enligt arbetsmiljölagen ska du som arbetsgivare beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av att arbetstagare utför arbete ensam.

Som ensamarbete räknas sådant arbete som innebär fysisk eller social isolering. Det kan till exempel vara så att man inte kan få kontakt med andra människor på arbetsplatsen utan att använda radio eller telefon. Som ensamarbete räknas även situationer då man befinner sig ibland andra människor men ändå inte kan räkna med hjälp i en kritisk situation.

Som arbetsgivare är du ansvarig för att arbetsmiljön är bra vid ensamarbete. Det gäller såväl den tekniska utrustningen som planeringen av arbetet. När ensamarbete planeras ska du bedöma riskerna och planera för lämpliga åtgärder.

I den här checklistan får du tips och råd om vad du behöver göra om du avser att införa ensamarbete på arbetsplatsen samt vad du behöver tänka på om det redan har införts.

Specifikation

  • Checklista ensamarbete 2024
  • 5310
  • 1,14
  • 7
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider