Checklista en-till-en samtal traumatisk incident 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att genomföra en-till-en samtal när en traumatisk incident har inträffat på ditt företag. Den förklarar vad som menas med en-till-en samtal, på vilket sätt samtalet genomförs och hur du organiserar samtal för de medarbetare som drabbats av den traumatiska incidenten.

Med en-till-en samtal avses riktade stödsamtal som ges i grupp eller enskilt till den eller de personer som har behov av att fortgående få diskutera den inträffade krisen och egna reaktioner med en utbildad person. Den utgör ett uppföljande samtal som ges under en viss tid efter en inträffad incident.

Specifikation

  • Checklista en-till-en samtal traumatisk incident 2024
  • 3209
  • 1,24
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider