Checklista Dataskyddsombud 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utreda om ett dataskyddsombud (DSO) behövs samt för dig som är utsedd till dataskyddsombud att få kännedom om vilken roll du har i organisationen personuppgiftsarbete.

Dataskyddsombudets uppgift är att kontrollera att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det kan bland annat ske genom kontroller och informationsinsatser. Dataskyddsombudet ska ha god kännedom om dataskyddsförordningen och andra regelverk om dataskydd samt fungera som kontaktperson för tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten).

Ta del av denna mall så att du får kännedom om huruvida din organisation behöver ett dataskyddsombud och vad du i sådana fall måste göra.

Specifikation

  • Checklista Dataskyddsombud 2024
  • 4749
  • 1,20
  • 7
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider