Checklista dataskyddsförordningen 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att efterleva dataskyddsförordningens krav.

Kraven i förordningen innebär att du behöver anpassa din verksamhet på ett sådant sätt att reglerna efterlevs. Hur omfattande ditt personuppgiftsarbete behöver vara beror bland annat på vilken typ av verksamhet du bedriver och vilka kategorier av personuppgifter du behandlar. Oavsett detta hjälper dig checklistan med att se över särskilt viktiga frågeställningar som har med hantering av personuppgifter att göra.

Specifikation

  • Checklista dataskyddsförordningen 2024
  • 4742
  • 1,21
  • 5
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider