Checklista dagordning styrelsemöte 2024

Denna checklista från DokuMera hjälper dig på ett strukturerat sätt med arbetet att utforma en dagordning för ett styrelsemöte i ett aktiebolag.

En dagordning är en förteckning över alla ärenden och frågor som ska tas upp vid ett styrelsesammanträde. Det finns en del viktiga punkter som inte bör glömmas bort och denna checklista hjälper dig att upprätta en effektiv dagordning. Dagordningen sändes lämpligen ut tillsammans med kallelsen till mötet. Att en styrelseledamot redan innan styrelsemötet får del av dagordningen som ska användas på mötet ligger helt i linje med aktiebolagslagens regler.

Denna mall består av en checklista över punkter som bör behandlas när en dagordning för ett styrelsemöte ska utformas. Checklistan innehåller bl.a. punkter som val av protokollförare, val av justeringsman, föregående protokoll och speciella ärenden.

Specifikation

  • Checklista dagordning styrelsemöte 2024
  • 733
  • 1,25
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider