Checklista bolagsordning privat 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig genom arbetet med att upprätta en ny bolagsordning i ett privat aktiebolag som inte är ett avstämningsbolag.

Alla aktiebolag måste ha en bolagsordning och få den godkänd av Bolagsverket. Andra uppgifter än de obligatoriska kan tas med under förutsättning att de inte strider mot aktiebolagslagen. Om aktiebolaget övergår till redovisning i euro, måste också aktiekapitalet räknas om och anges i euro enligt Europeiska centralbankens (ECB) växelkurs. I denna checklista tas punkter såsom räkenskapsår, redovisningsvaluta och aktiekapitalets storlek upp.

Specifikation

  • Checklista bolagsordning privat 2024
  • 2165
  • 1,32
  • 7
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider