Checklista beslut minskning aktiekap förlusttäckning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att formulera ett förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet i ett aktiebolag, för omedelbar täckning av förlust enligt fastställd balansräkning, om det inte finns fritt eget kapital som motsvarar förlusten.

Aktiekapitalet måste efter minskningen rymmas inom bolagsordningens gränser för aktiekapitalets storlek. Om bolagsordningen måste ändras så måste sådant beslut tas av bolagsstämman före beslut om minskning av aktiekapitalet.

Specifikation

  • Checklista beslut minskning aktiekap förlusttäckning 2024
  • 941
  • 1,30
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider