Checklista - Beslut kvittningsemission publikt AB 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att formulera ett förslag till beslut om kvittningsemission i ett publikt aktiebolag.

Beslut om kvittningsemission kan fattas av bolagsstämman eller av styrelsen på bemyndigande av bolagsstämman. Om bolagsstämman ska fatta beslut om en kvittningsemission ska styrelsen eller förslagsställaren upprätta ett förslag till beslut som ska läggas fram för stämman. Styrelsens förslag till beslut om kvittningsemission ska hållas tillgängligt för aktieägarna under minst två veckor före bolagsstämman och ska vara underskrivet av minst hälften av hela antalet styrelseledamöter.

Denna checklista från DokuMera innehåller de mest centrala punkterna att tänka på inför ett beslut om kvittningsemission. Ta gärna del av DokuMeras övriga mallar om kvittningsemission så blir processen enklare.

Specifikation

  • Checklista - Beslut kvittningsemission publikt AB 2024
  • 4909
  • 1,17
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider