Checklista beslut fondemission privat AB 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att formulera ett förslag till beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier, i ett privat aktiebolag som inte är avstämningsbolag.

En ökning av aktiekapitalet får ske genom överföring till posten aktiekapital av belopp motsvarande utdelningsbara medel från respektive fritt eget kapital-post. Detta är dock inte särskilt vanligt förekommande i privata aktiebolag. Överföring får också ske från uppskrivningsfond, överkursfond, reservfond eller medel som erhålls genom uppskrivning av en anläggningstillgångs bokförda värde. Observera att hänsyn måste tas till om det finns eventuella bestämmelser i bolagsordningen som sätter restriktion för utdelningsbara medel.

Denna checklista hjälper dig genom processen med att formulera ett förslag till beslut om fondemission.

Specifikation

  • Checklista beslut fondemission privat AB 2024
  • 570
  • 1,30
  • 1
  • docx
400 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider