Checklista behovs- och riskanalys 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig genom arbetet med att göra en behovs- och riskanalys inför kommande behörighetsstyrning.

Den som arbetar hos en vårdgivare får ta del av dokumenterade uppgifter om en patient endast om han eller hon deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården. Detta kallas för inre sekretess. Vårdgivaren ska ansvara för att varje användare tilldelas en individuell behörighet för åtkomst till personuppgifter. Vårdgivarens beslut om tilldelning av behörighet ska föregås av en behovs- och riskanalys. Detta innebär att en behovs- och riskanalys behöver utföras innan tilldelning av behörighet kan komma i fråga.

I den här checklistan kan du läsa mer om vad du behöver tänka på dels gällande behovs- och riskanalysen, dels gällande behörighetsstyrningen. Tänk på att det kan finnas ytterligare aspekter att beakta i verksamheten än dem som framgår av checklistan. Mallen fungerar därför som en utgångspunkt för vad du behöver tänka på.

Specifikation

  • Checklista behovs- och riskanalys 2024
  • 4802
  • 1,19
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider