Checklista – automatiserat beslutsfattande inbegripet profilering 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att reda ut vilka regler som gäller vid automatiserat beslutsfattande inbegripet profilering.

Automatiserat beslutsfattande och profilering används ofta i verksamheter som ägnar sig åt bank och finans, beskattning eller hälso- och sjukvård, liksom företag som tillämpar beteendestyrd marknadsföring. Genom automatiserat beslutsfattande och profilering är det bland annat möjligt att kartlägga och analysera en individs personlighet, intressen och vanor.

Alltfler företag börjar tillämpa automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering. Den här typen av behandlingar anses vara mycket integritetskänsliga, och därför finns det särskilda regler om detta i dataskyddsförordningen. Enligt förordningen är huvudregeln att den enskilde har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, när beslutet kan ha rättsliga följder för den enskilde eller på liknande sätt påverkar honom eller henne i betydande grad.

I den här checklistan kan du läsa mer om vad automatiserat beslutsfattande och profilering är, när du har rätt att fatta beslut som grundas på någon av formerna samt vad du i övrigt behöver tänka på när sådan behandling utförs.

Specifikation

  • Checklista – automatiserat beslutsfattande inbegripet profilering 2024
  • 4855
  • 1,17
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider