Checklista ansökan varumärkesregistrering 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att välja en lämplig typ av registreringsansökan när ditt företag ska ansöka om registrering av ett varumärke.

Med hjälp av checklistan kan du enkelt överblicka för- och nackdelar med registrering enligt olika förfaranden. Det finns till exempel flera olikheter mellan att registrera varumärket nationellt och att registrera det inom EU. Med hjälp av checklistan kan du enklare bedöma hur omfattande skydd som ditt varumärke behöver.

Mallen hjälper dig också att se över företagets varumärkesstrategi. Företagets strategier bör diskuteras med en expert på området. En sådan strategi tar sikte på att se till att varumärket registreras i alla de klasser och för alla de varor och tjänster som företaget har behov av. I detta skede kan eventuella hinder för registreringen lättare undvikas.

Specifikation

  • Checklista ansökan varumärkesregistrering 2024
  • 753
  • 1,26
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider