Checklista aktieägares jäv 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig genom arbetet med att försäkra dig om att en aktieägare inte befinner sig i en jävssituation i förhållande till bolaget.

En jävssituation kan uppstå om en beslutsfattare riskerar att vara partisk i en viss beslutsfråga. Om en person anses vara jävig får denne inte på något sätt del ta i handläggningen av det ärende som personen anses vara jävig i.

Detta dokument består av en checklista där det framgår i vilka situationer en aktieägare är jävig.

Specifikation

  • Checklista aktieägares jäv 2024
  • 707
  • 1,25
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider