Checklista aktieägaravtal 2024

Denna mall från DokuMera är en checklista som hjälper dig att upprätta ett aktieägaravtal mellan ägarna i ett aktiebolag.

Aktieägaravtal är olika utformade beroende på om det är två jämstarka parter, en majoritetsägare och en minoritetsägare eller om det finns ett större antal delägare. Ett aktieägaravtal (även kompanjonavtal eller konsortialavtal) kan träffas mellan samtliga eller några aktieägare i ett aktiebolag. Avtalet reglerar det rättsliga förhållandet mellan aktieägarna i bolaget, och det kan bland annat syfta till att reglera hur beslut ska fattas, hur aktier får överlåtas, hur aktierna i bolaget ska värderas och hur samarbetet mellan aktieägarna ska utformas.

Avtalet kan endast göras gällande mot den som har undertecknat det och kan alltså inte åberopas mot någon som har köpt aktier efter det att avtalet slöts. Det kan heller inte göras gällande mot aktiebolaget som sådant.

Denna checklista från DokuMera innehåller punkter som är viktiga att tänka på när ett aktieägaravtal ska upprättas. Checklistan hjälper dig också att avgöra vilken av alla aktieägaravtal som passar bäst i just din situation.

Specifikation

  • Checklista aktieägaravtal 2024
  • 698
  • 1,28
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider