Checklista – Bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregister 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att följa de regler som gäller beträffande bakgrundskontroller och utdrag ur belastningsregister.

Det blir allt vanligare att arbetsgivare genomför bakgrundskontroller av olika slag och/eller begär utdrag ur belastningsregistret. Det främsta syftet med detta är att göra en bedömning av huruvida en arbetssökande till en tjänst utgör en risk för företaget. Det kan exempelvis vara fråga om att kontrollera om en sökande har blivit dömd för ett brott. För arbetsgivaren utgör en anställning ett ekonomiskt åtagande, och en misslyckad rekrytering kan vara mycket kostsam. Det är dock inte alltid enkelt att bedöma en sökandes lämplighet, och det kan vara ännu svårare att dra gränsen för hur långt det är rimligt och ens lagligt att gå för att bedöma den sökandes lämplighet.

I den här checklistan kan du läsa om vad som är särskilt viktigt att tänka på och ta ställning till om du avser att genomföra bakgrundskontroller, inbegripet begära utdrag från belastningsregistret.

Specifikation

  • Checklista – Bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregister 2024
  • 4943
  • 1,17
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider