Byggmötesprotokoll 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som beställare att föra byggmötesprotokoll vid ett byggmöte.

Byggmöten ska hållas regelbundet under byggnadstiden. Hur ofta det ska hållas beror på byggets omfattning. Under ett byggmöte tas det beslut och görs uppföljning av ekonomi, tidsläge, teknik och kvalitet. Under mötet för beställaren protokoll som entreprenören därefter justerar.

Med DokuMeras mall kan du som beställare enkelt följa punkterna vid byggmötet och upprätta ett byggmötesprotokoll.

Specifikation

  • Byggmötesprotokoll 2024
  • 4638
  • 1,21
  • 5
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider